Hitteprotocol

Kwetsbare mensen en hun medicatie

Tijdens een periode van aanhoudende hitte, zijn er verschillende groepen die vanwege hun kwetsbaarheid in de problemen kunnen komen. Het gaat hierbij voornamelijk om ouderen (thuiswonend, of in een zorghuis), maar ook om chronisch zieken, mensen in een sociaal isolement, mensen met overgewicht en jonge kinderen.

Sommige medicijnen hebben bijwerkingen die bij hitte tot gezondheidsproblemen kunnen leiden bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk. Medicijnen tegen hartproblemen kunnen bij hitte de water- en zouthuishouding in het lichaam verstoren. Dat betekent kans op uitdroging, te weinig zweten en onwel worden. De hitte kan ook effecten hebben op de effectiviteit van het geneesmiddel.

De juiste inname van medicatie bij hitte is dus erg belangrijk.

 

De projectgroep van stichting Het Wiel heeft als doel:

Het vroegtijdig signaleren van problemen bij kwetsbare ouderen m.b.t. medicatie en hitte in de thuissituatie.

Het voorschrijven van de juiste medicatie en dosering in een hitte periode.

Het voorkomen van ziekenhuisopname.