Over-Stichting-Het-Wiel
Over Stichting het Wiel
Hoe wij eerstelijns zorgverleners verbinden

Het doel van onze stichting

Vaak horen wij van zorgverleners dat zij wel willen samenwerken, maar dat het in de alledaagse praktijk lastig is om dit ook écht te gaan doen. Onze stichting is opgericht om oplossingen te vinden voor deze knelpunten, zodat er waardevolle samenwerkingen kunnen ontstaan. Waardevolle samenwerkingen die leiden tot kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare eerstelijns gezondheidszorg.

Stichting het Wiel kent namelijk de wegen én heeft het platform om zorginhoudelijke of procesmatige knelpunten, die zorgverleners hebben, aan te pakken. Dit doen wij samen met zorgprofessionals vanuit allerlei eerstelijns (para)medische disciplines, waaronder de huisartsengeneeskunde, fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, podotherapie, apotheek, GGZ en mondzorg.

Onze speerpunten

Helder communiceren

Gestroomlijnd samenwerken door duidelijke, korte lijnen en een laagdrempelige manier van communiceren.

Overstijgend verbinden

Door zorgverleners uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden, staan wij sterker en krijgen wij meer voor elkaar.

Kennis opdoen en delen

Alleen als professionals hun kennis met elkaar delen, kunnen wij ervoor zorgen dat veranderingen ook echt slagen.

Sluit je aan bij Stichting het Wiel

Stichting het Wiel is voor en door zorgverleners. In werkgroepen werken wij aan allerlei verschillende projecten, waar ook jij een bijdrage aan kan leveren! Onze werkwijze biedt verschillende voordelen voor zorgverleners:

  • Wij verbinden diverse zorgverleners binnen de eerstelijn met elkaar, maar ook met organisaties buiten de eerstelijn (bijvoorbeeld ziekenhuizen en of dienstverlening vanuit de gemeente). 
  • Kleinschalige werkgroepen met enthousiaste mensen. Wij geloven erin dat wij beter twee projecten goed kunnen opzetten, dan tientallen projecten die niet werken.
  • Focus op knelpunten uit de dagelijkse praktijk. Het allerbelangrijkste vinden wij om knelpunten aan te pakken die echt leven onder zorgverleners. Bij Stichting het Wiel creëren wij niet alleen maar om te creëren.

Hoe wij werken

Bij Stichting het Wiel gaan wij stapsgewijs te werk. Dit houdt in dat wij met de juiste zorgverleners aan een project werken en de voortgang nauwlettend in de gaten houden. 

Doorgaans bestaat het opzetten van een project uit de volgende 6 stappen: 

Knelpunten signaleren

Welke knelpunten moeten er volgens één of meerdere zorgverleners worden aangepakt?

Prioriteiten stellen

Kan er echt een verschil worden gemaakt en zijn er voldoende zorgverleners ter ondersteuning?

Oplossingen bedenken

Welke oplossingen zijn er en wat is er nodig om deze te realiseren (experts, financiën, ICT, etc.)?

Ontwikkeling

Kunnen bestaande middelen worden ingezet of moet er een nieuw programma komen?

Implementatie

Het programma gaat van start. Gemiddeld loopt de eerste fase niet langer dan een jaar.

Evaluatie

Wat heeft het programma opgeleverd? Moet het worden beëindigd of kan het zelfs opschalen?

Over de stichting

De naam van onze stichting heeft een symbolische betekenis. Het ‘wiel’ staat voor de beweging in de gezondheidszorg die wij nastreven. Daarnaast is ons logo, zoals je misschien al had gezien, gebaseerd op het Wapen van Wageningen. De spaken staan voor de diverse zorgverleners die samenwerken onder één ‘dak’, ons dak. Sinds 2015 proberen wij, met behulp van verschillende projecten, zorgverleners te verbinden. En met succes! 

Waar wij de afgelopen jaren aan hebben gewerkt

2015
Oprichting Stichting GEZ Kortenoord
2015
2 nieuwe projecten starten: Oncologie & Optimalisatie medicatieprocessen
2015
Naamswijziging: de stichting gaat verder onder de naam 'Stichting het Wiel'
2015
in maart:
Implementatie oncologie project
2015
in juli:
Start Communicatie en sociale kaart project

Wie zijn wij?

Het bestuur van Stichting het Wiel bestaat uit 4 leden en wordt ondersteund door Marit Polman. Als projectmanager is zij de verbindende schakel tussen de projectgroepen en het bestuur.

Ton
de Haan

Voorzitter
(voorzitter@hetwiel.nu)

Mariëlle
Kort

Penningmeester (penningmeester@hetwiel.nu)

Corine
Rewinkel

Secretaris
(secretaris@hetwiel.nu)

Raymond
van Beek

Algemeen bestuurslid (algemeenbestuurslid@hetwiel.nu)