Pilot

Welzijn op recept

Met Welzijn op recept het welbevinden en kwaliteit van leven verhogen van mensen die lijden onder psychosociale problematiek. Door de afstand tussen zorg en welzijn te verkleinen willen we er voor zorgen dat zij meer passend worden geholpen, zo licht en laagdrempelig als mogelijk, met participatie als alternatief voor medicatie of institutionalisering. Dat willen we doen door het andere gesprek te voeren waarbij aangesloten wordt bij de behoeften en talenten van de inwoners. Deelnemers worden door de welzijnscoaches ondersteunt in hun zoektocht naar ‘waar word ik blij van’.

Een verwijzing naar Welzijn op recept gaat altijd via uw huisarts of fysiotherapeut.

Het resultaat

Betere communicatie tussen zorgverleners

Welzijn op recept geeft voor de welzijnscoach verbinding met de eerstelijnszorg en hiermee een nieuwe groep cliënten, die zelf de weg naar welzijn niet vindt of neemt.

Een coach die luistert naar jouw verhaal

De gesprekken gaan over welbevinden en samen zoeken waar je (weer) blij van wordt.

 Zorg afgestemd op de behoeftes van de patiënt

De welzijnscoach zorgt voor een zachte landing en activatie op een ander niveau.

Op 17 mei 2022 hebben alle betrokkenen partijen een startbijeenkomst gehouden in de tuin van MC Kortenoord.